Merke- og planleggingsdager

September 2016

12.

Planleggingsdag (Barnehagen er stengt) - FAU og personalet samarbeider om arrangementet

Oktober 2016

24.

FN-dag - Kl. 15.00

November 2016

11.

Planleggingsdag (Barnehagen er stengt)

Desember 2016

13.

Luciafrokost (Kl. 08.00) - De barna som ønsker det møter i lyse klær. Foreldrene ser evt. deltar i Luciatoget og er med på en enkel frokost etterpå.

Januar 2017

2.

Planleggingsdag (Barnehagen er stengt)

April 2017

18.

Planleggingsdag (Barnehagen er stengt)

Mai 2017

26.

Planleggingsdag (Barnehagen er stengt)

September 2017

8.

Planleggingsdag

Oktober 2017

24.

Markering av FNdag med foreldre kl 15.00-16.00

November 2017

17.

Planleggingsdag

Desember 2017

13.

Lucia, frokost m/ foreldre kl 8.00. Barna som vil kler seg i hvitt

15.

Nissefest for barna, de som vil kler seg ut som nisse

Januar 2018

2.

Planleggingdag

Februar 2018

9.

Karneval for barna, de som vil kler seg ut

Mars 2018

22.

Påskefrokost for barna, de som vil kler seg i gult

Mai 2018

11.

Planleggingsdag

16.

17.mai tog kl 10, foreldrene inviteres til å stå langs ruten

18.

Planleggingsdag