Merke- og planleggingsdager

Oktober 2018

18.-19.

Planleggingsdager

24.

Markering av FN dag, Fau arrangerer foreldrekaffe

Desember 2018

13.

Lucia, frokost m/ foreldre kl 8.00. Barna som vil kler seg i hvitt

18.

Nissefest for barna de som vil kler seg i rødt/nisseklær

Januar 2019

18.

Planleggingsdag

Mars 2019

1.

Karneval for barn, de som vil kler seg ut

April 2019

23.

Planleggingsdag

Mai 2019

16.

Markering av 17.mai, vi går i tog ved barnehage, foresatte er velkommen til å se på eller selv delta..

31.

Planleggingsdag