Merke- og planleggingsdager

August 2020

14.

Planleggingsdag

November 2020

13.

Planleggingsdag

Desember 2020

11.

Lucia markering

18.

Nissefest

Januar 2021

15.

Planleggingsdag

Februar 2021

12.

Karneval

April 2021

6.

Planleggingsdag

Mai 2021

14.

Planleggingsdag