20191220 Nissefest for barna, de som vil kler seg i rødt/nisseklær