20200221 Karneval for barn, de som vil kler seg ut